Ambalaj Sektörü Nedir?

Gücümüzü teknolojiden alıyoruz !

Ambalaj Sektörü Nedir?

Ambalaj, içerisinde yer alan ürünü, ürünün yapısına ve şekline göre en iyi şekilde koruyan, temiz kalmasını sağlayan, taşınmasını kolaylaştıran ve aynı zamanda ürünün tanıtımını yapan değerli bir malzemedir. Önceleri sadece ürünü muhafaza etme ve taşıma görevini üstlenmiş olan ambalajlar günümüzde içindeki ürünü temiz bir biçimde saklayabilmenin yanında ürünü tanıtan anlatan bir araç halini almıştır.1 Bu açıdan ambalaj tüketicilerin satın alma kararlarında etkilidir. Ürünün sağlıklı koşullarda saklanması, ürünün ambalaj üzerindeki kod uygulamalarıyla izlenebilir olmasına imkân tanıması ve marka görsellerini ve bilgilerini içermesi nedeniyle ambalaj, nihai satış aşamasında etkili bir faktördür. Ayrıca ambalaj ürün kaybını en aza indirdiği için maliyetten tasarruf sağlamaktadır.

ECOFLEX

HABERLER